Konstrukcje stalowe
Wyroby z blachy
Wyroby z aluminium
i stali szlachetnej
Usługi gięcia
Cięcie metali gazowe i plazmowe
Usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali i konstrukcje spawane
Piaskowanie
Malowanie natryskowe
Obróbka instrumentów medycznych
Pozostałe usługi